ناراحتی قلبی و شوک حادثه علت مرگ فرد فوت شده/ راننده معتاد است

ناراحتی قلبی و شوک حادثه علت مرگ فرد فوت شده/ راننده معتاد است
رئیس پلیس راه راهور ناجا درباره جزئیات سانحه اتوبوس در همدان گفت: آزمایش اولیه اعتیاد راننده مثبت بوده و فرد فوت شده این حادثه نیز ناراحتی قلبی داشته و به احتمال بسیار شوک حادثه منجر به مرگ وی شده است.

ناراحتی قلبی و شوک حادثه علت مرگ فرد فوت شده/ راننده معتاد است

رئیس پلیس راه راهور ناجا درباره جزئیات سانحه اتوبوس در همدان گفت: آزمایش اولیه اعتیاد راننده مثبت بوده و فرد فوت شده این حادثه نیز ناراحتی قلبی داشته و به احتمال بسیار شوک حادثه منجر به مرگ وی شده است.
ناراحتی قلبی و شوک حادثه علت مرگ فرد فوت شده/ راننده معتاد است