نامه صادرکنندگان سنگ به وزیر صنعت/ پیشنهاد توقف خام‌فروشی در 3 مرحله+متن نامه

نامه صادرکنندگان سنگ به وزیر صنعت/ پیشنهاد توقف خام‌فروشی در 3 مرحله+متن نامه
وزیر صنعت در حالی بیست روز پیش از صادرکنندگان سنگ خواست تا دکان خام‌فروشی خود را جمع کنند که فعالان صنعت سنگ معتقدند اقتصاد مقاومتی با بخشنامه و آئین‌نامه عملی نمی‌شود و برای تبدیل صادرات سنگ خام به فراوری شده باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد وگرنه بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد.

نامه صادرکنندگان سنگ به وزیر صنعت/ پیشنهاد توقف خام‌فروشی در 3 مرحله+متن نامه

وزیر صنعت در حالی بیست روز پیش از صادرکنندگان سنگ خواست تا دکان خام‌فروشی خود را جمع کنند که فعالان صنعت سنگ معتقدند اقتصاد مقاومتی با بخشنامه و آئین‌نامه عملی نمی‌شود و برای تبدیل صادرات سنگ خام به فراوری شده باید برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد وگرنه بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد.
نامه صادرکنندگان سنگ به وزیر صنعت/ پیشنهاد توقف خام‌فروشی در 3 مرحله+متن نامه