نام بانک‌های کارگزار خارجی در پسابرجام اعلام شود

نام بانک‌های کارگزار خارجی در پسابرجام اعلام شود
چهار چهره اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواست کردند بانک مرکزی‌، بانک‌های خارجی را که در پسابرجام با بانک‌های ایرانی همکاری می‌کنند، ‌معرفی کند.

نام بانک‌های کارگزار خارجی در پسابرجام اعلام شود

چهار چهره اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی درخواست کردند بانک مرکزی‌، بانک‌های خارجی را که در پسابرجام با بانک‌های ایرانی همکاری می‌کنند، ‌معرفی کند.
نام بانک‌های کارگزار خارجی در پسابرجام اعلام شود

خرید بک لینک