نتانیاهو: 10 سال پیش فکر نمی کردم این قدر به اعراب نزدیک شویم

نتانیاهو: 10 سال پیش فکر نمی کردم این قدر به اعراب نزدیک شویم
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید حکام عرب خاورمیانه بر مبنای دشمنی با ایران به قدری به اسرائیل نزدیک شده‌اند که 10 سال پیش برای خود نتانیاهو هم غیرقابل‌باور بوده است.

نتانیاهو: 10 سال پیش فکر نمی کردم این قدر به اعراب نزدیک شویم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید حکام عرب خاورمیانه بر مبنای دشمنی با ایران به قدری به اسرائیل نزدیک شده‌اند که 10 سال پیش برای خود نتانیاهو هم غیرقابل‌باور بوده است.
نتانیاهو: 10 سال پیش فکر نمی کردم این قدر به اعراب نزدیک شویم