نخستین جلسه کمیته درآمدزایی و وصول مطالبات شهرداری زنجان برگزار شد

نخستین جلسه کمیته درآمدزایی و وصول مطالبات شهرداری زنجان برگزار شد
با عنایت به نامگذاری سال 95 توسط مقام معظم رهبری به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و در راستای تحقق بودجه پیش بینی شده امسال شهرداری زنجان نخستین جلسه کمیته درآمد زایی و وصول مطالبات شهرداری زنجان در محل سالن جلسات برگزار شد.

نخستین جلسه کمیته درآمدزایی و وصول مطالبات شهرداری زنجان برگزار شد

با عنایت به نامگذاری سال 95 توسط مقام معظم رهبری به عنوان «سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و در راستای تحقق بودجه پیش بینی شده امسال شهرداری زنجان نخستین جلسه کمیته درآمد زایی و وصول مطالبات شهرداری زنجان در محل سالن جلسات برگزار شد.
نخستین جلسه کمیته درآمدزایی و وصول مطالبات شهرداری زنجان برگزار شد

فروش بک لینک

فانتزی