نخست‌وزیر جدید ویتنام سوگند یاد کرد

نخست‌وزیر جدید ویتنام سوگند یاد کرد
ویتنام یک نخست‌وزیر جدید را منصوب کرد تا جایگزین نخست‌وزیر کنونی این کشور شود که برای دو دوره 5 ساله در این سمت فعالیت داشته است.

نخست‌وزیر جدید ویتنام سوگند یاد کرد

ویتنام یک نخست‌وزیر جدید را منصوب کرد تا جایگزین نخست‌وزیر کنونی این کشور شود که برای دو دوره 5 ساله در این سمت فعالیت داشته است.
نخست‌وزیر جدید ویتنام سوگند یاد کرد

فروش بک لینک