نفت‌کش ایرانی در معرض انفجار و غرق شدن است

نفت‌کش ایرانی در معرض انفجار و غرق شدن است
رسانه‌های چینی اعلام کردند: طی ساعات گذشته خطر انفجار و غرق شدن تانکر نفت‌ ایرانی که در آب‌های چین دچار سانحه شده افزایش یافته است.

نفت‌کش ایرانی در معرض انفجار و غرق شدن است

رسانه‌های چینی اعلام کردند: طی ساعات گذشته خطر انفجار و غرق شدن تانکر نفت‌ ایرانی که در آب‌های چین دچار سانحه شده افزایش یافته است.
نفت‌کش ایرانی در معرض انفجار و غرق شدن است