نمایش ۵ فیلم منتخب کودک و نوجوان در سانس صبح سینماها

نمایش ۵ فیلم منتخب کودک و نوجوان در سانس صبح سینماها
جشن بزرگ «سیمرغ و پروانه‌ها» با حضور دانش‌آموزان سراسر کشور همزمان با برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نمایش پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان در سینماهای جشنواره برگزار می‌شود.

نمایش ۵ فیلم منتخب کودک و نوجوان در سانس صبح سینماها

جشن بزرگ «سیمرغ و پروانه‌ها» با حضور دانش‌آموزان سراسر کشور همزمان با برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر با نمایش پنج فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان در سینماهای جشنواره برگزار می‌شود.
نمایش ۵ فیلم منتخب کودک و نوجوان در سانس صبح سینماها