نگرانی عضو ارشد جامعه روحانیت از کاهش نمازگزاران و ضرورت بازگشت هاشمی به تریبون نماز جمعه

نگرانی عضو ارشد جامعه روحانیت از کاهش نمازگزاران و ضرورت بازگشت هاشمی به تریبون نماز جمعه
ایلنا نوشت: عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: آیت‌الله هاشمی ظرفیت بزرگ انقلاب و مقبول اکثریت مردم است.

نگرانی عضو ارشد جامعه روحانیت از کاهش نمازگزاران و ضرورت بازگشت هاشمی به تریبون نماز جمعه

ایلنا نوشت: عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: آیت‌الله هاشمی ظرفیت بزرگ انقلاب و مقبول اکثریت مردم است.
نگرانی عضو ارشد جامعه روحانیت از کاهش نمازگزاران و ضرورت بازگشت هاشمی به تریبون نماز جمعه

خرید بک لینک