نیروهای ویژه ترکیه وارد «حلب» سوریه شدند

نیروهای ویژه ترکیه وارد «حلب» سوریه شدند
نیروهای ویژه ترکیه پس از اینکه از طریق «ادلب» وارد سوریه شده و حاکمیت این کشور را نقض کردند، امروز شنبه در شهر حلب مستقر شدند تا از ترویست‌های «جبهه النصره» حمایت کنند.

نیروهای ویژه ترکیه وارد «حلب» سوریه شدند

نیروهای ویژه ترکیه پس از اینکه از طریق «ادلب» وارد سوریه شده و حاکمیت این کشور را نقض کردند، امروز شنبه در شهر حلب مستقر شدند تا از ترویست‌های «جبهه النصره» حمایت کنند.
نیروهای ویژه ترکیه وارد «حلب» سوریه شدند

فروش بک لینک