نیمه دوم فروردین؛ آغاز دیپلماسی فعال منطقه‌ای ایران با اجلاس‌های سه جانبه

نیمه دوم فروردین؛ آغاز دیپلماسی فعال منطقه‌ای ایران با اجلاس‌های سه جانبه
ایسنا نوشت: سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو گفت: نیمه دوم فروردین شاهد فعال شدن دیپلماسی منطقه ای ایران خواهیم بود.

نیمه دوم فروردین؛ آغاز دیپلماسی فعال منطقه‌ای ایران با اجلاس‌های سه جانبه

ایسنا نوشت: سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو گفت: نیمه دوم فروردین شاهد فعال شدن دیپلماسی منطقه ای ایران خواهیم بود.
نیمه دوم فروردین؛ آغاز دیپلماسی فعال منطقه‌ای ایران با اجلاس‌های سه جانبه

فروش بک لینک