هانی زاده: محبوبیت اسد از قبل هم بیشتر شده/ انتخابات برگزار شود بشار از دفعه قبل هم بیشتر رای می‌آورد

هانی زاده: محبوبیت اسد از قبل هم بیشتر شده/ انتخابات برگزار شود بشار از دفعه قبل هم بیشتر رای می‌آورد
یک کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرآنلاین می گوید: هیچ گزینه ای بهتر از اسد برای مردم سوریه وجود ندارد.

هانی زاده: محبوبیت اسد از قبل هم بیشتر شده/ انتخابات برگزار شود بشار از دفعه قبل هم بیشتر رای می‌آورد

یک کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با خبرآنلاین می گوید: هیچ گزینه ای بهتر از اسد برای مردم سوریه وجود ندارد.
هانی زاده: محبوبیت اسد از قبل هم بیشتر شده/ انتخابات برگزار شود بشار از دفعه قبل هم بیشتر رای می‌آورد

خرید بک لینک