هجوم ریزگردها در بام ایران به مرز هشدار رسید

هجوم ریزگردها در بام ایران به مرز هشدار رسید
ایرنا نوشت ، مدیرکل حفاطت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: با افزایش دامنه نفوذ ریزگردها که ازکشورهای عراق و عربستان وارد مناطق جنوب و غرب کشور شده است،روز پنجشنبه میزان ذرات معلق در هوای این استان به مرز هشدار رسید.

هجوم ریزگردها در بام ایران به مرز هشدار رسید

ایرنا نوشت ، مدیرکل حفاطت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: با افزایش دامنه نفوذ ریزگردها که ازکشورهای عراق و عربستان وارد مناطق جنوب و غرب کشور شده است،روز پنجشنبه میزان ذرات معلق در هوای این استان به مرز هشدار رسید.
هجوم ریزگردها در بام ایران به مرز هشدار رسید

بک لینک رنک 8

موسیقی