هزینه‌کرد غیرشفاف بودجه 5 هزار و 200 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات

هزینه‌کرد غیرشفاف بودجه 5 هزار و 200 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مجلس 5 هزار و 200 میلیارد تومان برای بودجه سال 94 وزارت ارتباطات مصوب کرد، گفت: باوجود مبلغ زیاد بودجه این وزارتخانه، محل هزینه کرد آن شفاف نیست.

هزینه‌کرد غیرشفاف بودجه 5 هزار و 200 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مجلس 5 هزار و 200 میلیارد تومان برای بودجه سال 94 وزارت ارتباطات مصوب کرد، گفت: باوجود مبلغ زیاد بودجه این وزارتخانه، محل هزینه کرد آن شفاف نیست.
هزینه‌کرد غیرشفاف بودجه 5 هزار و 200 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات

خرید بک لینک