هشدار توئیتری ریچارد هاس درباره اعلام عدم پایبندی ایران به برجام/عکس

هشدار توئیتری ریچارد هاس درباره اعلام عدم پایبندی ایران به برجام/عکس
ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا با انتشار پستی توئیتری نسبت به احتمال اعلام عدم پایبندی ایران به برجام توسط آمریکا هشدار داد.

هشدار توئیتری ریچارد هاس درباره اعلام عدم پایبندی ایران به برجام/عکس

ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا با انتشار پستی توئیتری نسبت به احتمال اعلام عدم پایبندی ایران به برجام توسط آمریکا هشدار داد.
هشدار توئیتری ریچارد هاس درباره اعلام عدم پایبندی ایران به برجام/عکس