همایش روز هنر انقلاب اسلامی در مازندران برزگزار می شود

همایش روز هنر انقلاب اسلامی در مازندران برزگزار می شود
رییس سازمان بسیج هنرمندان استان مازندران از برگزاری همایش روز هنر انقلاب اسلامی 26 فروردین در شهرستان نور خبر داد.

همایش روز هنر انقلاب اسلامی در مازندران برزگزار می شود

رییس سازمان بسیج هنرمندان استان مازندران از برگزاری همایش روز هنر انقلاب اسلامی 26 فروردین در شهرستان نور خبر داد.
همایش روز هنر انقلاب اسلامی در مازندران برزگزار می شود

فروش بک لینک