هنرپیشه قلابی به هنگام کلاهبرداری در بازار به دام پلیس افتاد

هنرپیشه قلابی به هنگام کلاهبرداری در بازار به دام پلیس افتاد
ایران نوشت:با گزارشی مبنی‌بر کلاهبرداری یک شیاد با جعل عنوان مسئولان ادارات دولتی و افراد صاحب نفوذ، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی کاشان قرار گرفت.

هنرپیشه قلابی به هنگام کلاهبرداری در بازار به دام پلیس افتاد

ایران نوشت:با گزارشی مبنی‌بر کلاهبرداری یک شیاد با جعل عنوان مسئولان ادارات دولتی و افراد صاحب نفوذ، رسیدگی ویژه به این پرونده در دستور کار پلیس آگاهی کاشان قرار گرفت.
هنرپیشه قلابی به هنگام کلاهبرداری در بازار به دام پلیس افتاد

خرید بک لینک