هنوز 55 درصد آوارگان عراقی در اردوگاه به سر می‌برند

هنوز 55 درصد آوارگان عراقی در اردوگاه به سر می‌برند
وزارت مهاجرت عراق از بازگشت 45 درصد از آوارگان جنگ‌زده عراقی به مناطق مسکونی‌شان خبر داد و اعلام کرد که هنوز 55 درصد آن‌ها در اردوگاه‌ها ساکنند.

هنوز 55 درصد آوارگان عراقی در اردوگاه به سر می‌برند

وزارت مهاجرت عراق از بازگشت 45 درصد از آوارگان جنگ‌زده عراقی به مناطق مسکونی‌شان خبر داد و اعلام کرد که هنوز 55 درصد آن‌ها در اردوگاه‌ها ساکنند.
هنوز 55 درصد آوارگان عراقی در اردوگاه به سر می‌برند