واردات رسمی کفش ۷ میلیون دلار، واردات قاچاق ۵۰۰ میلیون دلار/۵ عامل ضد تولید

واردات رسمی کفش ۷ میلیون دلار، واردات قاچاق ۵۰۰ میلیون دلار/۵ عامل ضد تولید
رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران با اشاره به عوامل مقابل تولید گفت: نرخ بالای تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه، سیاست‌های گمرک در واردات و قاچاق، ۵ عامل مقابل تولید است.

واردات رسمی کفش ۷ میلیون دلار، واردات قاچاق ۵۰۰ میلیون دلار/۵ عامل ضد تولید

رئیس اتحادیه کفاشان دست‌دوز تهران با اشاره به عوامل مقابل تولید گفت: نرخ بالای تسهیلات بانکی، مالیات، بیمه، سیاست‌های گمرک در واردات و قاچاق، ۵ عامل مقابل تولید است.
واردات رسمی کفش ۷ میلیون دلار، واردات قاچاق ۵۰۰ میلیون دلار/۵ عامل ضد تولید