واشنگتن: عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه منجر به بی‌ثباتی خواهد شد

واشنگتن: عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه منجر به بی‌ثباتی خواهد شد
مقامی بلند پایه در وزارت خارجه آمریکا در واکنش به عملیات احتمالی ترکیه در منطقه عفرین سوریه گفت که این عملیات می‌تواند منطقه را بی‌ثبات کند.

واشنگتن: عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه منجر به بی‌ثباتی خواهد شد

مقامی بلند پایه در وزارت خارجه آمریکا در واکنش به عملیات احتمالی ترکیه در منطقه عفرین سوریه گفت که این عملیات می‌تواند منطقه را بی‌ثبات کند.
واشنگتن: عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه منجر به بی‌ثباتی خواهد شد