واکنش به انواع شرخرها و دلال ها در ایران

واکنش به انواع شرخرها و دلال ها در ایران
در پی انتشار گزارشی تحلیلی درباره پدیده شرخری در اقتصاد ایران، روابط عمومی شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با ارسال جوابیه ای به دفتر خبرگزاری خبرآنلاین به آن واکنش نشان داده است.

واکنش به انواع شرخرها و دلال ها در ایران

در پی انتشار گزارشی تحلیلی درباره پدیده شرخری در اقتصاد ایران، روابط عمومی شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با ارسال جوابیه ای به دفتر خبرگزاری خبرآنلاین به آن واکنش نشان داده است.
واکنش به انواع شرخرها و دلال ها در ایران

خرید بک لینک