واکنش روسیه به مخالفت آمریکا درباره تحویل سوخو 30 و تانک تی 90 به ایران

واکنش روسیه به مخالفت آمریکا درباره تحویل سوخو 30 و تانک تی 90 به ایران
ایرنا نوشت: مقام امنیتی روسیه گفت: قطعنامه شورای امنیت فروش سوخو30 و تانک تی90 رابه ایران منع نکرده است.

واکنش روسیه به مخالفت آمریکا درباره تحویل سوخو 30 و تانک تی 90 به ایران

ایرنا نوشت: مقام امنیتی روسیه گفت: قطعنامه شورای امنیت فروش سوخو30 و تانک تی90 رابه ایران منع نکرده است.
واکنش روسیه به مخالفت آمریکا درباره تحویل سوخو 30 و تانک تی 90 به ایران

بک لینک رنک 8