وبسایت زیرو هج: آمریکا 3000 تن تسلیحات به القاعده و شورشیان سوری داد

وبسایت زیرو هج: آمریکا 3000 تن تسلیحات به القاعده و شورشیان سوری داد
ایسنا نوشت: سرویس اطلاع رسانی ارتش انگلیس نشان داد آمریکا هزاران تن تسلیحات اضافی به القاعده و دیگر گروه‌های شورشی در سوریه ارسال می‌کند.

وبسایت زیرو هج: آمریکا 3000 تن تسلیحات به القاعده و شورشیان سوری داد

ایسنا نوشت: سرویس اطلاع رسانی ارتش انگلیس نشان داد آمریکا هزاران تن تسلیحات اضافی به القاعده و دیگر گروه‌های شورشی در سوریه ارسال می‌کند.
وبسایت زیرو هج: آمریکا 3000 تن تسلیحات به القاعده و شورشیان سوری داد

خرید بک لینک