وزارت خارجه ایران، کاردار دانمارک را احضار کرد

وزارت خارجه ایران، کاردار دانمارک را احضار کرد
امروز رئیس اداره اول و شمال شرق اروپای وزارت خارجه کاردار موقت دانمارک در تهران را احضار کرد.

وزارت خارجه ایران، کاردار دانمارک را احضار کرد

امروز رئیس اداره اول و شمال شرق اروپای وزارت خارجه کاردار موقت دانمارک در تهران را احضار کرد.
وزارت خارجه ایران، کاردار دانمارک را احضار کرد

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید