وزارت خارجه مصر: دو جزیره ای که به عربستان بخشیدیم، حق این کشور است

وزارت خارجه مصر: دو جزیره ای که به عربستان بخشیدیم، حق این کشور است
تسنیم نوشت: سخنگوی وزارت خارجه مصر امروز سه شنبه تاکید کرد که توافقنامه ترسیم مرزهای مصر و عربستان و تحویل دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان، بر اساس مستندات قانونی صورت گرفته است.

وزارت خارجه مصر: دو جزیره ای که به عربستان بخشیدیم، حق این کشور است

تسنیم نوشت: سخنگوی وزارت خارجه مصر امروز سه شنبه تاکید کرد که توافقنامه ترسیم مرزهای مصر و عربستان و تحویل دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان، بر اساس مستندات قانونی صورت گرفته است.
وزارت خارجه مصر: دو جزیره ای که به عربستان بخشیدیم، حق این کشور است

بک لینک رنک 7

خبر جدید