وزیر دادگستری به مجلس می‌رود/ بررسی طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی

وزیر دادگستری به مجلس می‌رود/ بررسی طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی
دستور جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

وزیر دادگستری به مجلس می‌رود/ بررسی طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی

دستور جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
وزیر دادگستری به مجلس می‌رود/ بررسی طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی