وزیر دولت اوباما: برخی از تعهدات ایران در برجام دائمی هستند

وزیر دولت اوباما: برخی از تعهدات ایران در برجام دائمی هستند
وزیر انرژی سابق آمریکا که یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این کشور بود می‌گوید برخی از تعهدات ایران در توافق هسته‌ای برجام، دائمی هستند و با گذشت زمان منقضی نمی‌شوند.

وزیر دولت اوباما: برخی از تعهدات ایران در برجام دائمی هستند

وزیر انرژی سابق آمریکا که یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این کشور بود می‌گوید برخی از تعهدات ایران در توافق هسته‌ای برجام، دائمی هستند و با گذشت زمان منقضی نمی‌شوند.
وزیر دولت اوباما: برخی از تعهدات ایران در برجام دائمی هستند