وزیر نفت به نشست دوحه نمی رود

وزیر نفت به نشست دوحه نمی رود
مهر نوشت: نماینده ایران در هیات عامل اوپک به جای وزیر نفت در نشست تولیدکنندگان بزرگ نفت اوپک و غیراوپک به دوحه سفر می کند.

وزیر نفت به نشست دوحه نمی رود

مهر نوشت: نماینده ایران در هیات عامل اوپک به جای وزیر نفت در نشست تولیدکنندگان بزرگ نفت اوپک و غیراوپک به دوحه سفر می کند.
وزیر نفت به نشست دوحه نمی رود