وضعیت مساعد جوی در محورهای مازندران/ محورهای ساحلی بارانی و لغزنده است

وضعیت مساعد جوی در محورهای مازندران/ محورهای ساحلی بارانی و لغزنده است
رئیس پلیس راه مازندران گفت: در حال حاضر وضعیت ترافیک در تمامی محورهای مازندران به‌صورت عادی و روان است.

وضعیت مساعد جوی در محورهای مازندران/ محورهای ساحلی بارانی و لغزنده است

رئیس پلیس راه مازندران گفت: در حال حاضر وضعیت ترافیک در تمامی محورهای مازندران به‌صورت عادی و روان است.
وضعیت مساعد جوی در محورهای مازندران/ محورهای ساحلی بارانی و لغزنده است

فروش بک لینک