وضعیت نگران‌کننده بنگاه‌های تولیدی در تعدیل نیروی کار/ اقدامات دولت پاسخ‌گوی مطالبات اقتصاد مقاومتی نیست

وضعیت نگران‌کننده بنگاه‌های تولیدی در تعدیل نیروی کار/ اقدامات دولت پاسخ‌گوی مطالبات اقتصاد مقاومتی نیست
نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت در زمینه حفظ و نگهداری اشتغال موجود، به دلیل غفلت از بخش مولد کشور، سیاست‌های غیرقابل‌قبولی داشته است، گفت: برخی سیاست‌ها از جمله کاهش سهم نفت در بودجه عمرانی قابل دفاع است.

وضعیت نگران‌کننده بنگاه‌های تولیدی در تعدیل نیروی کار/ اقدامات دولت پاسخ‌گوی مطالبات اقتصاد مقاومتی نیست

نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت در زمینه حفظ و نگهداری اشتغال موجود، به دلیل غفلت از بخش مولد کشور، سیاست‌های غیرقابل‌قبولی داشته است، گفت: برخی سیاست‌ها از جمله کاهش سهم نفت در بودجه عمرانی قابل دفاع است.
وضعیت نگران‌کننده بنگاه‌های تولیدی در تعدیل نیروی کار/ اقدامات دولت پاسخ‌گوی مطالبات اقتصاد مقاومتی نیست

فروش بک لینک