وعده وزیر ارشاد به نامزدهای چهارمین دوره پایتخت کتاب

وعده وزیر ارشاد به نامزدهای چهارمین دوره پایتخت کتاب
نشست شهرداران و مدیران ارشاد ۲۰ شهر حاضر در مرحله نهایی پایتخت کتاب ایران به میزبانی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد جوادی معاون فرهنگی این وزارتخانه برگزار شد.

وعده وزیر ارشاد به نامزدهای چهارمین دوره پایتخت کتاب

نشست شهرداران و مدیران ارشاد ۲۰ شهر حاضر در مرحله نهایی پایتخت کتاب ایران به میزبانی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد جوادی معاون فرهنگی این وزارتخانه برگزار شد.
وعده وزیر ارشاد به نامزدهای چهارمین دوره پایتخت کتاب