ویسی:می توانستیم ببریم اما طالب لو فوق العاده بود

ویسی:می توانستیم ببریم اما طالب لو فوق العاده بود
سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: در روزی که می‌توانستیم ببریم، وحید طالب‌لو فوق‌العاده بازی کرد.

ویسی:می توانستیم ببریم اما طالب لو فوق العاده بود

سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: در روزی که می‌توانستیم ببریم، وحید طالب‌لو فوق‌العاده بازی کرد.
ویسی:می توانستیم ببریم اما طالب لو فوق العاده بود

بک لینک