پاسخ لاریجانی به تذکر یک نماینده دلواپس:‌ بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی کار کوچکی نبود

پاسخ لاریجانی به تذکر یک نماینده دلواپس:‌ بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی کار کوچکی نبود
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یک نماینده دلواپس اظهار کرد: برجام هم نکات منفی دارد و هم نکات مثبت. همه را سیاه نشان ندهید. بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی کار کوچکی نبود.

پاسخ لاریجانی به تذکر یک نماینده دلواپس:‌ بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی کار کوچکی نبود

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یک نماینده دلواپس اظهار کرد: برجام هم نکات منفی دارد و هم نکات مثبت. همه را سیاه نشان ندهید. بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی کار کوچکی نبود.
پاسخ لاریجانی به تذکر یک نماینده دلواپس:‌ بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی کار کوچکی نبود

بک لینک رنک 8