پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 3 بهمن

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 3 بهمن
روحانی بابت استفاده از کلمه «قوطی» از مردم عذرخواهی کند و مجازات حبس برای مدیران دوتابعیتی؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 3 بهمن

روحانی بابت استفاده از کلمه «قوطی» از مردم عذرخواهی کند و مجازات حبس برای مدیران دوتابعیتی؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 3 بهمن