پرستاری را از حضرت زینب(س) هدیه گرفتم/ استعانت از قرآن سختی‌های کار را آسان می‌کند

پرستاری را از حضرت زینب(س) هدیه گرفتم/ استعانت از قرآن سختی‌های کار را آسان می‌کند
پرستار حافظ قرآن گفت: در همان ترم اول دانشگاه می‌خواستم از پرستاری انصراف دهم اما یکی از اساتید گفت: شما انتخاب شده حضرت زینب(س) هستید، همین امر سبب شد تا ادامه دهم و استعانت از قرآن سختی‌های کار را برایم آسان کرد.

پرستاری را از حضرت زینب(س) هدیه گرفتم/ استعانت از قرآن سختی‌های کار را آسان می‌کند

پرستار حافظ قرآن گفت: در همان ترم اول دانشگاه می‌خواستم از پرستاری انصراف دهم اما یکی از اساتید گفت: شما انتخاب شده حضرت زینب(س) هستید، همین امر سبب شد تا ادامه دهم و استعانت از قرآن سختی‌های کار را برایم آسان کرد.
پرستاری را از حضرت زینب(س) هدیه گرفتم/ استعانت از قرآن سختی‌های کار را آسان می‌کند