پنس: فرصت همکاری با جهان عرب برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه پیش آمده است

پنس: فرصت همکاری با جهان عرب برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه پیش آمده است
معاون رئیس‌جمهور آمریکا ضمن هشدار درباره افزایش نفوذ ایران در منطقه گفت که واشنگتن و همپیمانان این کشور قصد ندارند به تهران اجازه دهند که خلاء های موجود در عراق و سوریه را پر کند.

پنس: فرصت همکاری با جهان عرب برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه پیش آمده است

معاون رئیس‌جمهور آمریکا ضمن هشدار درباره افزایش نفوذ ایران در منطقه گفت که واشنگتن و همپیمانان این کشور قصد ندارند به تهران اجازه دهند که خلاء های موجود در عراق و سوریه را پر کند.
پنس: فرصت همکاری با جهان عرب برای مقابله با نفوذ ایران در منطقه پیش آمده است