پوتین: مدعیان رهبری امنیت جهان، به توافق عدم آزمایش هسته‌ای پایبند باشند/سفیر آمریکا: توافقمان محدودیت زمانی نداشته؛ تخلف نکرده‌ایم

پوتین: مدعیان رهبری امنیت جهان، به توافق عدم آزمایش هسته‌ای پایبند باشند/سفیر آمریکا: توافقمان محدودیت زمانی نداشته؛ تخلف نکرده‌ایم
رئیس‌جمهور روسیه با انتشار بیانیه‌ای عمومی از همه کشورها و «آنها که داعیه‌دار امنیت بین‌الملل‌اند» خواسته که به منع آزمایش تسلیحات هسته‌ای پایبند باشند؛ سفیر آمریکا هم مستقیماً جواب داده و گفته توافقات قبلی محدودیت زمانی نداشته پس واشنگتن تخلف نکرده است.

پوتین: مدعیان رهبری امنیت جهان، به توافق عدم آزمایش هسته‌ای پایبند باشند/سفیر آمریکا: توافقمان محدودیت زمانی نداشته؛ تخلف نکرده‌ایم

رئیس‌جمهور روسیه با انتشار بیانیه‌ای عمومی از همه کشورها و «آنها که داعیه‌دار امنیت بین‌الملل‌اند» خواسته که به منع آزمایش تسلیحات هسته‌ای پایبند باشند؛ سفیر آمریکا هم مستقیماً جواب داده و گفته توافقات قبلی محدودیت زمانی نداشته پس واشنگتن تخلف نکرده است.
پوتین: مدعیان رهبری امنیت جهان، به توافق عدم آزمایش هسته‌ای پایبند باشند/سفیر آمریکا: توافقمان محدودیت زمانی نداشته؛ تخلف نکرده‌ایم

خرید بک لینک