پوشش لحظه‌به‌لحظه اخبار مناطق زلزله‌زده باتوجه به موج سرما/ بارش برف و باران و لزوم رسیدگی به وضعیت زلزله‌زدگان

پوشش لحظه‌به‌لحظه اخبار مناطق زلزله‌زده باتوجه به موج سرما/ بارش برف و باران و لزوم رسیدگی به وضعیت زلزله‌زدگان
مردم مصیبت‌دیده و زلزله‌زده کرمانشاه زیر چادرهای پلاستیکی روزگار می‌گذرانند و چشم امیدشان به کمک مسؤولان و مردم خیر و نیکوکار کشور برای داشتن حداقل سرپناهی مستحکم و گرم دوخته شده است.

پوشش لحظه‌به‌لحظه اخبار مناطق زلزله‌زده باتوجه به موج سرما/ بارش برف و باران و لزوم رسیدگی به وضعیت زلزله‌زدگان

مردم مصیبت‌دیده و زلزله‌زده کرمانشاه زیر چادرهای پلاستیکی روزگار می‌گذرانند و چشم امیدشان به کمک مسؤولان و مردم خیر و نیکوکار کشور برای داشتن حداقل سرپناهی مستحکم و گرم دوخته شده است.
پوشش لحظه‌به‌لحظه اخبار مناطق زلزله‌زده باتوجه به موج سرما/ بارش برف و باران و لزوم رسیدگی به وضعیت زلزله‌زدگان