پوشش کامل بیمه بیماران ژنتیکی 10 سال زمان می‌برد/ پروژه ایرانیوم دستاورد اولین کنگره بین‌المللی نوروژنتیک

پوشش کامل بیمه بیماران ژنتیکی 10 سال زمان می‌برد/ پروژه ایرانیوم دستاورد اولین کنگره بین‌المللی نوروژنتیک
دبیر اجرایی دومین کنگره بین‌المللی نوروژنتیک با اشاره به اینکه پوشش کامل بیمه بیماران ژنتیکی 10 سال زمان می‌برد، گفت: هزینه این آزمایش‌ها از 500 هزار تومان تا 3 میلیون تومان بوده، تنها در مرحله اول قیمت بالا است و مراحل بعدی هزینه کمتر می‌شود.

پوشش کامل بیمه بیماران ژنتیکی 10 سال زمان می‌برد/ پروژه ایرانیوم دستاورد اولین کنگره بین‌المللی نوروژنتیک

دبیر اجرایی دومین کنگره بین‌المللی نوروژنتیک با اشاره به اینکه پوشش کامل بیمه بیماران ژنتیکی 10 سال زمان می‌برد، گفت: هزینه این آزمایش‌ها از 500 هزار تومان تا 3 میلیون تومان بوده، تنها در مرحله اول قیمت بالا است و مراحل بعدی هزینه کمتر می‌شود.
پوشش کامل بیمه بیماران ژنتیکی 10 سال زمان می‌برد/ پروژه ایرانیوم دستاورد اولین کنگره بین‌المللی نوروژنتیک