پویایی بازار کار کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ دولت همچنان چشم به خارج دوخته است

پویایی بازار کار کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ دولت همچنان چشم به خارج دوخته است
یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه هیچ اتفاقی به غیر از کنترل نرخ تورم در سه سال عمر دولت در کشور رخ نداده است، گفت: تمام پارامترهای اقتصادی چشم‌انداز مثبتی نداشته و بازار کار همچنان راکد است.

پویایی بازار کار کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ دولت همچنان چشم به خارج دوخته است

یک کارشناس بازار کار با بیان اینکه هیچ اتفاقی به غیر از کنترل نرخ تورم در سه سال عمر دولت در کشور رخ نداده است، گفت: تمام پارامترهای اقتصادی چشم‌انداز مثبتی نداشته و بازار کار همچنان راکد است.
پویایی بازار کار کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ دولت همچنان چشم به خارج دوخته است

فروش بک لینک