پیام تسلیت مقام معظم رهبری برایم حجت بود/ علت حادثه کشتی سانچی مشخص شود

پیام تسلیت مقام معظم رهبری برایم حجت بود/ علت حادثه کشتی سانچی مشخص شود
پدر دریانورد شهید، میلاد عنایتی گفت: وقتی مقام معظم رهبری با ما همدردی کرد و پیام تسلیت فرستاد دلم آرام شد و برایم حجت بود ولی باید علت حادثه از سوی مسؤولان ذیربط مشخص و اعلام شود.

پیام تسلیت مقام معظم رهبری برایم حجت بود/ علت حادثه کشتی سانچی مشخص شود

پدر دریانورد شهید، میلاد عنایتی گفت: وقتی مقام معظم رهبری با ما همدردی کرد و پیام تسلیت فرستاد دلم آرام شد و برایم حجت بود ولی باید علت حادثه از سوی مسؤولان ذیربط مشخص و اعلام شود.
پیام تسلیت مقام معظم رهبری برایم حجت بود/ علت حادثه کشتی سانچی مشخص شود