پیروزی10 نفره اکسین البرز مقابل صدرنشین گروه/ اکسین در جمع مدعیان

پیروزی10 نفره اکسین البرز مقابل صدرنشین گروه/ اکسین در جمع مدعیان
تیم اکسین البرز در بازی مقابل تیم پارس جنوبی جم با یک گل به پیروزی دست‌یافت.

پیروزی10 نفره اکسین البرز مقابل صدرنشین گروه/ اکسین در جمع مدعیان

تیم اکسین البرز در بازی مقابل تیم پارس جنوبی جم با یک گل به پیروزی دست‌یافت.
پیروزی10 نفره اکسین البرز مقابل صدرنشین گروه/ اکسین در جمع مدعیان

بک لینک