پیشنهاد نتانیاهو برای پذیرش مجروحان سوری

پیشنهاد نتانیاهو برای پذیرش مجروحان سوری
ایسنا نوشت: همزمان با آمادگی ارتش سوریه برای ورود به آخرین پایگاه‌های شورشیان مسلح در شرق حلب و تداوم عملیات خروج گروه‌های مسلح و غیرنظامیان از این شهر، رژیم صهیونیستی برای استقبال از مجروحان سوری در بیمارستان‌های اراضی اشغالی اعلام آمادگی کرد.

پیشنهاد نتانیاهو برای پذیرش مجروحان سوری

ایسنا نوشت: همزمان با آمادگی ارتش سوریه برای ورود به آخرین پایگاه‌های شورشیان مسلح در شرق حلب و تداوم عملیات خروج گروه‌های مسلح و غیرنظامیان از این شهر، رژیم صهیونیستی برای استقبال از مجروحان سوری در بیمارستان‌های اراضی اشغالی اعلام آمادگی کرد.
پیشنهاد نتانیاهو برای پذیرش مجروحان سوری