پیش بینی ما برای رشد اقتصادی سال 95 بین 5 تا 6 درصد است/ آمریکا توقع عادی‌سازی در همه زمینه‌ها را داشت/ دولت تنها در بحث رفع ابهام هسته‌ای مجاز به مذاکره بود

پیش بینی ما برای رشد اقتصادی سال 95 بین 5 تا 6 درصد است/ آمریکا توقع عادی‌سازی در همه زمینه‌ها را داشت/ دولت تنها در بحث رفع ابهام هسته‌ای مجاز به مذاکره بود
سخنگوی دولت پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی سال 95 بین 5 تا 6 درصد باشد.

پیش بینی ما برای رشد اقتصادی سال 95 بین 5 تا 6 درصد است/ آمریکا توقع عادی‌سازی در همه زمینه‌ها را داشت/ دولت تنها در بحث رفع ابهام هسته‌ای مجاز به مذاکره بود

سخنگوی دولت پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی سال 95 بین 5 تا 6 درصد باشد.
پیش بینی ما برای رشد اقتصادی سال 95 بین 5 تا 6 درصد است/ آمریکا توقع عادی‌سازی در همه زمینه‌ها را داشت/ دولت تنها در بحث رفع ابهام هسته‌ای مجاز به مذاکره بود

خرید بک لینک