چاپ 19 میلیون تعرفه برای دومین مرحله انتخابات مجلس/پیش‌بینی 15 هزار شعبه اخذ رأی در 21 استان

چاپ 19 میلیون تعرفه برای دومین مرحله انتخابات مجلس/پیش‌بینی 15 هزار شعبه اخذ رأی در 21 استان
رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات کشور گفت: برای برگزاری مرحله دوم انتخابات در 15 هزار شعبه اخذ رأی حدود 19 میلیون تعرفه چاپ شده است که تا هفته آینده به همه استان‌های مورد نظر منتقل خواهد شد.

چاپ 19 میلیون تعرفه برای دومین مرحله انتخابات مجلس/پیش‌بینی 15 هزار شعبه اخذ رأی در 21 استان

رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات کشور گفت: برای برگزاری مرحله دوم انتخابات در 15 هزار شعبه اخذ رأی حدود 19 میلیون تعرفه چاپ شده است که تا هفته آینده به همه استان‌های مورد نظر منتقل خواهد شد.
چاپ 19 میلیون تعرفه برای دومین مرحله انتخابات مجلس/پیش‌بینی 15 هزار شعبه اخذ رأی در 21 استان

فروش بک لینک