چرا سفر روحانی به ترکیه مهم است؟ ۳ گزینه ای که ایران برای حضور در نشست استانبول پیش رو داشت

چرا سفر روحانی به ترکیه مهم است؟ ۳ گزینه ای که ایران برای حضور در نشست استانبول پیش رو داشت
پرزیدنت روحانی پس از مشورت های فراوان بالاخره به این نتیجه رسید شخصا عازم استانبول شود. اما چرا رفتن رئیس جمهور بسیار از نرفتنش مهمتر و سازنده تر است؟

چرا سفر روحانی به ترکیه مهم است؟ ۳ گزینه ای که ایران برای حضور در نشست استانبول پیش رو داشت

پرزیدنت روحانی پس از مشورت های فراوان بالاخره به این نتیجه رسید شخصا عازم استانبول شود. اما چرا رفتن رئیس جمهور بسیار از نرفتنش مهمتر و سازنده تر است؟
چرا سفر روحانی به ترکیه مهم است؟ ۳ گزینه ای که ایران برای حضور در نشست استانبول پیش رو داشت

بک لینک رنک 7

سپهر نیوز