چین: شماری از مفقودین حادثه برخورد کشتی ایرانی و چینی نجات یافتند

چین: شماری از مفقودین حادثه برخورد کشتی ایرانی و چینی نجات یافتند
ایرنا نوشت: سخنگوی وزارت خارجه چین از نجات برخی از خدمه دو کشتی حادثه دیده ایرانی و چینی ناپدید بودن شماری دیگر خبر داد.وی به جزییات خبر در مورد اینکه خدمه کدام کشتی نجات یافته اند اشاره نکرده و تنها گفت که هنوز شماری ناپدید هستند.

چین: شماری از مفقودین حادثه برخورد کشتی ایرانی و چینی نجات یافتند

ایرنا نوشت: سخنگوی وزارت خارجه چین از نجات برخی از خدمه دو کشتی حادثه دیده ایرانی و چینی ناپدید بودن شماری دیگر خبر داد.وی به جزییات خبر در مورد اینکه خدمه کدام کشتی نجات یافته اند اشاره نکرده و تنها گفت که هنوز شماری ناپدید هستند.
چین: شماری از مفقودین حادثه برخورد کشتی ایرانی و چینی نجات یافتند