کاریکاتور/ بازهم خطای پزشکی و بازهم فریاد مردم!

کاریکاتور/ بازهم خطای پزشکی و بازهم فریاد مردم!
پزشکی در اراک به جای پای چپ بیمار که شکسته بود، پای راستش را عمل کرد!

کاریکاتور/ بازهم خطای پزشکی و بازهم فریاد مردم!

پزشکی در اراک به جای پای چپ بیمار که شکسته بود، پای راستش را عمل کرد!
کاریکاتور/ بازهم خطای پزشکی و بازهم فریاد مردم!

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید