کاریکاتور/ بهترین نقطه دنیا برای نوروز تهرانی‌ها!

کاریکاتور/ بهترین نقطه دنیا برای نوروز تهرانی‌ها!
احمد عربانی با جمله «ایام نوروز، تهران بهترین نقطه دنیاست!» این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

کاریکاتور/ بهترین نقطه دنیا برای نوروز تهرانی‌ها!

احمد عربانی با جمله «ایام نوروز، تهران بهترین نقطه دنیاست!» این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.
کاریکاتور/ بهترین نقطه دنیا برای نوروز تهرانی‌ها!

بک لینک