کاریکاتور/ مهران مدیری از برره تا دورهمی!

کاریکاتور/ مهران مدیری از برره تا دورهمی!
شهاب جعفرنژاد با انتشار این کاریکاتور از شخصیت مختلفی که مدیری در این سالها بازی کرده، روز تولد او را تبریک گفته است.

کاریکاتور/ مهران مدیری از برره تا دورهمی!

شهاب جعفرنژاد با انتشار این کاریکاتور از شخصیت مختلفی که مدیری در این سالها بازی کرده، روز تولد او را تبریک گفته است.
کاریکاتور/ مهران مدیری از برره تا دورهمی!

خرید بک لینک